Privacybeleid

Wie we zijn

Ons website-adres is: https://www.SciPet.nl.

E-mail: info@SciPet.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
OPMERKINGEN

Wanneer bezoekers commentaar op de site achterlaten, verzamelen we de gegevens die in het commentaarformulier worden getoond, en ook het IP-adres van de bezoeker en de agent van de browsergebruiker om spam te helpen opsporen.

Een geanonimiseerde string gemaakt van uw e-mailadres (ook wel een hash genoemd) kan worden verstrekt aan de Gravatar service om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatarservice is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw commentaar is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw commentaar.

MEDIA

Als u afbeeldingen naar de website uploadt, moet u het uploaden van afbeeldingen met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS) vermijden. Bezoekers van de website kunnen alle locatiegegevens downloaden en uit de afbeeldingen op de website halen.

WINKELREGISTRATIE

De volgende gegevens moeten bij de registratie aan de Service Provider worden verstrekt

Onder het menu-item “Persoonlijke en profielgegevens”.

  • Naam
  • E-mail
  • Mobiel telefoonnummer
  • Onder het menu-item “Verzendingsadres”
  • Stad
  • postcode
  • Straatadres
  • Land
  • Het geslacht van de gebruiker, wat geen verplicht veld is.

Deze gegevens worden door de Dienstverlener beheerd om de Gebruiker en de bestellingen te identificeren en om de bestellingen te leveren. Het e-mailadres is nodig voor de orderbevestiging en andere communicatie. Daarnaast kan een apart verzendadres worden opgegeven. De gegevens zijn nodig voor de verzending en de facturering en voor de communicatie.

Persoonlijke gegevens worden door de Service Provider op verzoek of na vijf jaar van inactiviteit van de gebruiker uit het systeem verwijderd.

De bovenstaande bepaling heeft geen invloed op de naleving van de wettelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens (bijv. inzake boekhouding) en op aanvullend gegevensbeheer op basis van registratie of andere door de gebruiker verstrekte toestemming.

Gebruikers kunnen verzoeken om hun persoonlijke gegevens te verwijderen via een e-mail aan info@Scipet.nl. Persoonlijke gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek uit het systeem verwijderd.

NIEUWSBRIEF

Gebruikers kunnen zich inschrijven op de elektronische nieuwsbrief die doorgaans wekelijks wordt verstuurd onder Mijn Gegevens op de Website of via andere interfaces die de Dienstverlener ad hoc ter beschikking stelt.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrieven door te klikken op de link aan het einde van de nieuwsbrief of onder Mijn Gegevens van de webshop.

COOKIES

Als u een opmerking achterlaat op onze site kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Dit is voor uw gemak, zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u nog een reactie achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Als u onze inlogpagina bezoekt, stellen wij een tijdelijke cookie in om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, zullen we ook een aantal cookies instellen om uw inloggegevens op te slaan en uw schermkeuzes weer te geven. Inlogcookies gaan twee dagen mee, en schermopties cookies gaan een jaar mee. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken geldig. Als u uitlogt uit uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat u zojuist heeft bewerkt. Het vervalt na 1 dag.

Met wie we uw gegevens delen
In eerste instantie zijn de dienstverlener en zijn interne medewerkers bevoegd om de gegevens in te zien. Zij zullen deze gegevens echter niet aan derden bekendmaken.

De Service Provider kan een gegevensverwerker in dienst nemen (bijv. systeembeheerder, accountant).

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Als u een commentaar achterlaat, worden het commentaar en de bijbehorende metadata voor onbepaalde tijd bewaard. Zo kunnen we eventuele vervolgcommentaren automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een matige wachtrij te houden.

Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien van toepassing), bewaren we ook de persoonlijke informatie die ze in hun gebruikersprofiel opgeven. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment zien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook inzien en bewerken.

Welke rechten heeft u op uw gegevens?

Als u een account heeft op deze site, of opmerkingen heeft achtergelaten, kunt u verzoeken om een geëxporteerd bestand te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u hebben, inclusief de gegevens die u aan ons heeft verstrekt. U kunt ook verzoeken om de persoonsgegevens die wij over u hebben te wissen. Dit omvat geen gegevens die wij verplicht zijn te bewaren voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden.

Waar wij uw gegevens naartoe sturen
De opmerkingen van de bezoekers kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Wie zijn wij?

eMail: info@scipet.nl

Aanvullende informatie
HOE WE UW GEGEVENS BESCHERMEN

De Service Provider beheert alle geregistreerde persoonlijke gegevens vertrouwelijk, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de internationale aanbevelingen, alsook met de bepalingen in dit document. De Service Provider zet zich in voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van zijn partners en gebruikers, en respecteert met name het recht op informatie en zelfbeschikking van de gebruikers van de website. De Service Provider beheert alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk en neemt alle veiligheids-, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de gegevens te garanderen.

De Service Provider kan dit gegevensbeschermingsbulletin eenzijdig wijzigen door de gebruikers van de website vooraf op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen. De gewijzigde bepalingen worden voor Gebruikers van kracht bij het eerste gebruik van de website na de publicatie van de wijzigingen.

Mocht u vragen hebben over dit gegevensbeschermingsbulletin, stuur ons dan een e-mail naar info@SciPet.nl en onze collega zal spoedig reageren.

De dienstverlener zorgt voor de bescherming van de veiligheid van het gegevensbeheer via technische, administratieve en organisatorische middelen die een passend beschermingsniveau bieden in overeenstemming met de risico’s die verbonden zijn aan het gegevensbeheer.

Het IT-systeem en netwerk van de Service Provider is beschermd tegen computerfraude, spionage, sabotage, vandalisme, brand, overstroming, computervirussen, computerinbraken en denial of service aanvallen. De Service Provider garandeert de veiligheid via beschermingsprocedures op server- en applicatieniveau.

Ongeacht het gebruikte protocol (e-mail, web, ftp, enz.) zijn elektronische berichten die via het internet worden verzonden, kwetsbaar voor netwerkdreigingen die leiden tot frauduleuze activiteiten, het betwisten van het contract en het bekendmaken en wijzigen van informatie. De Service Provider zal alle redelijke inspanningen leveren om bescherming te bieden tegen dergelijke bedreigingen. De dienstverlener houdt toezicht op de systemen om alle veiligheidsafwijkingen te registreren en bewijs te leveren bij alle veiligheidsgebeurtenissen. Daarnaast biedt de systeemmonitoring de mogelijkheid om de efficiëntie van de toegepaste veiligheidsmaatregelen te controleren.

Door gebruik te maken van de Website aanvaardt de Gebruiker de bepalingen van het Bulletin van de Gegevensbescherming en stemt hij in met het beheer van zijn persoonlijke gegevens zoals hieronder beschreven.